Μεταφορικά για εξωτερικό σύμφωνα με το τιμοκατάλογο της SKYNET: